top of page

הזנחת נפגעי כוחות הביטחון - בעיה אסטרטגית לישראלטנק מרכבה ישראלי בנסיעה מהירה במדבר
טנק מרכבה

ההנהגה הישראלית מזניחה את נפגעי כוחות הביטחון - חיילים ושוטרים שנפצעו במהלך שירותם. אגף השיקום במשרד הביטחון, האמון על טיפול בנפגעים אלה, פועל באופן שאינו מתאים למציאות ימינו, והחוק בישראל ארכאי ולא מאפשר שיקום אמיתי לנפגעים.


השפעת מלחמת "חרבות ברזל"

מלחמת "חרבות ברזל" גרמה להחמרה של המצב, עקב הכמות האדירה של הפצועים, אשר רבים מהם סובלים מפציעות קשות ומורכבות ובכלל זה אף פגיעות נפשיות חריפות. הפצועים זקוקים לטיפול מיידי ואינטנסיבי והמערכת אינה מותאמת לכך. לאחר המלחמה, אגף השיקום התקשה להתמודד עם העומס וכתוצאה מכך הזניח את הטיפול בנכים ותיקים. מעבר לכך, הרי שהנפגעים ממשיכים לסבול מהתעמרות ומזלזול של אגף השיקום בתהליך ההכרה בנכותם, בוועדות הרפואיות ובטיפול השוטף.


בעיה ישנה

זו אינה בעיה חדשה. כבר שנים רבות שהיחס לנפגעים מזלזל, הנפגעים נאלצים להמתין זמן רב למענה ופתרון לבעיותיהם, והתחושה הכללית היא שהנפגע מהווה נטל על המערכת אשר הוקמה מלכתחילה כדי לטפל בו ולדאוג לשיקומו. זעקת הנפגעים על היחס המחפיר נשמעת כבר זמן רב, אך בעידן הרשתות החברתיות, החשיפה התקשורתית לטיפול הכושל של אגף השיקום גוברת, והציבור הרחב (והצעיר) חשוף למחדלים החמורים של משרד הביטחון ממקור ראשון וללא תיווך.

כאן המקום לציין את מצבם של הלומי הקרב, אשר סובלים שבעתיים מהתנהלות אגף השיקום. הסיבה לכך היא הקושי להעריך את מצבם בהתאם לחוק הקיים כיום ולרוח השורה בוועדות הרפואיות (זלזול, המעטה בחומרת המצב אצל תובע חדש וכו'), ובשל ההבנה הלקויה של צרכיהם המיוחדים.


הסכנה

אם המצב לא ישתנה בקרוב, עלולה להיווצר מסה קריטית של נערים ונערות המיועדים לשירות ביטחון, אשר יסרבו להתגייס לצה"ל (ודאי לשירות קרבי) מחשש להפוך לקורבנות נוספים של ההזנחה והטיפול הכושל בנפגעי כוחות הביטחון על ידי אגף השיקום. זוהי בעיה אסטרטגית חמורה למדינת ישראל שיש לטפל בה לאלתר ולתת לה עדיפות עליונה, פן נגיע לנקודת האל-חזור.


הפתרון

כאמור, הטיפול בפצועים מנוהל כיום באמצעות מערכת ארכאית ומסורבלת. לטעמי, יש להקים ועדה שתורכב מאנשי מקצוע, אשר תבחן את המצב ותציע דרכים לפשט את תהליכי ההכרה, את תהליך קביעת מצבו של נפגע, ואת אופן הטיפול בנפגעים. אין ספק שבניה מחדש תארך זמן לא קצר, אולם הדבר עדיף על פני בניה על תשתית רעועה. אני משוכנע שהדבר יביא לא רק להטבה במצבם של הנפגעים, אלא גם לחיסכון כספי משמעותי הנובע ממערכת קטנה ויעילה.


 

.

 12 צפיות

Comentarios


bottom of page