top of page

היה או לא היה?


קצין משטרה מחזיק שרידים של רקטה ששוגרה מרצועת עזהאדם שנפגע בפעולת איבה, יצטרך להוכיח שהנזק שנגרם לו אכן נגרם בפעולת איבה.

כשמדובר באדם בודד שנפגע (בניגוד לאירוע רב נפגעים), עליו לצרף לתביעתו, ראיות להוכחת הטענה.

אחת הראיות הטובות ביותר היא אישור משטרה אשר נקרא "אישור הודעה על גרימת נזק/פגיעה כתוצאה מפעולת מלחמה/איבה נגד ישראל".

לצורך קבלת האישור יש לפנות לתחנת המשטרה עם מסמכים רפואיים ראשוניים שקיבלתם בסמוך לזמן הפגיעה, ולהגיש תלונה על פגיעה בפעולת איבה.

בתחנת המשטרה עליכם לתאר את מה שקרה לכם בפירוט ולהסביר מה הנזק שנגרם לכם.

המשטרה תצליב את המידע אשר מסרתם יחד עם המידע אשר נמצא ברשותה והחוקרים יסכמו את הממצאים באחת מארבע האפשרויות הבאות:

1. נמצאו הוכחות ברורות שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה נגד ישראל.

2. נסיבות האירוע מעלות יסוד סביר שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה.

3. אין בידי המשטרה ממצאים המצביעים על כך שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה.

4. נמצאו הוכחות ברורות וחד משמעיות כי הפגיעה לא נגרמה כתוצאה מפעולת איבה נגד ישראל.

מאחר שמדובר במסמך מהותי, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום טרם הגשת התלונה במשטרה, וזה יכול להיות ההבדל בין הכרה בנפגע לבין דחיית תביעתו. בנוסף, חשוב להתלונן במשטרה מוקדם ככל האפשר, על מנת שיהיה ניתן לחקור את תלונתכם בקלות.
6 צפיות

Comments


bottom of page