top of page

הליך קבלת הנכות בוועדות הרפואיות של משרד הביטחוןרופא נותן החלטה בוועדה רפואיתהגשת תביעה למשרד הביטחון

הצעד הראשון לקבלת הזכויות שלכם במשרד הביטחון, הוא הגשת תביעה לאגף השיקום של משרד הביטחון. בחינת התביעה על ידי קצין התגמולים והכרה

קצין התגמולים יבחן את תביעתכם ויכיר בפציעתכם כפגיעה שנגרמה תוך כדי ועקב השירות. הכרה זו תהווה את הבסיס להמשך התהליך ולקבלת הנכות שמגיעה לכם.

אם קצין התגמולים לא יכיר בפציעתכם ככזו שנגרמה תוך כדי ועקב שירותכם, נפנה לבית המשפט ושם נוכיח את הקשר הסיבתי בין הפציעה לבין השירות הצבאי. בית המשפט יבחן את המקרה על פי חוות דעת מומחים מטעם הצדדים, יכריע באשר לקיום הקשר הסיבתי ויסלול לכם את הדרך לוועדה הרפואית. ועדה רפואית מחוזית

לאחר הכרה בפציעה, ועדה רפואית מחוזית תקבע בהתאם לתקנות את אחוזי הנכות שנותרו לכם עקב הפציעה. אם הוועדה המחוזית קבעה אחוזי נכות ראויים ומתאימים, זה סוף התהליך, וכעת ותוכלו לממש את הזכויות שלכם ולקבל את הפיצוי המגיע לכם. ועדה רפואית עליונה

אם הוועדה המחוזית קבעה אחוזי נכות נמוכים מן המגיע לכם, נערער לוועדה רפואית עליונה. ועדה זו תבחן את הערעור ותקבע את אחוזי הנכות המתאימים לפציעתכם, זה יהיה סופו של התהליך וכעת, תוכלו כמובן, לקבל את המענק או הגמלה להם אתם זכאים ולזכות במלוא ההטבות המגיעות לכם על פי חוק. ערעור לבית המשפט

במקרה שהוועדה העליונה קבעה אחוזי נכות נמוכים מן המגיע לכם, נפנה לבית המשפט ונערער על החלטת הוועדה הרפואית העליונה. שימו לב, במקרה כזה ניתן לפנות לבית המשפט בשאלה משפטית בלבד. בית המשפט לא יתערב בהחלטות המיקצועיות-רפואיות של הוועדה העליונה, וככל שאכן יוכרע כי הוועדה שגתה מבחינה משפטית, יוחזר הדיון לוועדה הרפואית העליונה בצירוף הוראות והנחיות בית המשפט לוועדה, ועל הוועדה יהיה להכריע שנית בעניין אחוזי הנכות.


לסיכום

תהליך קבלת הנכות במשרד הביטחון הוא תהליך מורכב ולעתים עלול להיות ממושך מאוד. אנו נתחיל בהגשת תביעה אשר תיבחן על ידי קצין התגמולים. במידה ויש הכרה בפציעה, התהליך ממשיך עם הוועדות הרפואיות המחוזיות והעליונות, אשר בסמכותן הבלעדית לקבוע את אחוזי הנכות של החייל/איש כוחות הביטחון האחרים. במידה ואחוזי הנכות שניתנו על ידי הוועדה הרפואית אינם ראויים, ניתן להגיש ערעור לוועדה העליונה או לפנוות לבית המשפט.4 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page