top of page

חוות דעת רפואית: מפתח להצלחה בתביעות משרד הביטחון ונפגעי איבה




רופאה מומחית

הקדמה

שירות צבאי או פגיעה בפעולת איבה גורמים לא פעם לפגיעות גופניות ונפשיות משמעותיות. כתוצאה מכך, חיילים, שוטרים, אנשי כוחות הביטחון ואזרחים שנפגעו בפעולות איבה, נאלצים להתמודד עם קשיים רבים, הן מבחינה בריאותית והן מבחינה כלכלית.


חשיבות חוות דעת רפואית

במקרים אלו, חוות דעת רפואית היא כלי חיוני להצלחת התביעה מול משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי. חוות הדעת נותנת תוקף רפואי לטענות הנפגע ומסייעת להוכיח את הקשר הסיבתי בין האירוע שבו נפגע לבין הנכות שנותרה לו.


יתרונותיה של חוות דעת רפואית

הוכחת הקשר הסיבתי: מומחה רפואי בתחום הפגימה יוכל לקבוע באופן חד משמעי האם קיים קשר בין האירוע שבו נפגע הנפגע לבין הנכות שנותרה לו.

קביעת אחוזי נכות: חוות הדעת תפרט את אחוזי הנכות המגיעים לנפגע, בהתאם לתקנות משרד הביטחון [תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), התש"ל-1969].

הגשת ערעור: בתיקים בהם הנפגע אינו מוכר ותביעתו נדחית, יש להגיש ערעור על החלטת משרד הביטחון וחובה על הנפגע להגיש לבית המשפט חוות דעת רפואית.

הגברת סיכויי ההצלחה: חוות דעת רפואית מקצועית ומנומקת מגדילה באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה בתביעה, בעיקר במקרים בהם נערער על החלטת הוועדה הרפואית לבית המשפט.


חוות דעת פרטית מול חוות דעת של רופא מטפל

חשוב לציין כי חוות דעת רפואית מטעם רופא מטפל אינה מספקת בדרך כלל. רופא מטפל לא ידון בקשר הסיבתי ולא יקבע את אחוזי הנכות המגיעים לנפגע. לכן, מומלץ להיעזר בשירותיו של רופא מומחה בתחום הפגימה, שיוכל לכתוב חוות דעת מקצועית ומנומקת.


לסיכום

חוות דעת רפואית היא כלי משפטי חשוב ביותר עבור חיילים, שוטרים, אנשי כוחות הביטחון ואזרחים שנפגעו בפעולות איבה. חוות הדעת מסייעת להוכיח את הקשר הסיבתי בין האירוע שבו נפגע הנפגע לבין הנכות שנותרה לו, וקובעת את אחוזי הנכות המגיעים לו. חוות דעת רפואית מקצועית ומנומקת משמעותית מגדילה את סיכויי ההצלחה בתביעה מול משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי.

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי בנוגע להגשת תביעה למשרד הביטחון או ביטוח לאומי, צרו קשר עוד היום עם משרד עורכי הדין אלדד חרש.


קישורים:

אתר משרד הביטחון: https://www.mod.gov.il

אתר ביטוח לאומי: https://www.btl.gov.il


 

.

 



6 צפיות

Comments


bottom of page