top of page

חשיבות התצהיר בהגשת תביעה למשרד הביטחון

הקדמה


עט נובע ותצהיר על נייר ישן

הליך הגשת תביעה למשרד הביטחון לצורך הכרה בפציעה או במחלה ככאלה שנגרמו תוך כדי ועקב השירות הצבאי, עשוי להיות מורכב ומאתגר. אחד הדברים החשובים ביותר בהליך זה הוא התצהיר המצורף לבקשה.


חשיבות התצהיר


הבסיס להוכחת הקשר הסיבתי: התצהיר משמש ככלי מרכזי להוכחת הקשר הסיבתי בין האירוע או תנאי השירות הצבאי, לבין הפציעה או המחלה.

תיעוד מדויק ומפורט: התצהיר צריך לתאר באופן מדויק ומפורט את המצב הרפואי של הנפגע לפני האירוע או המחלה, תנאי השירות שלו, האירוע עצמו (במידה וקיים), וכיצד האירוע או תנאי השירות גרמו למצב הרפואי הנוכחי.

חיזוק טענות הנפגע: תצהיר חזק ומנומק יכול לחזק משמעותית את טענות התובע ולשפר את הסיכויים להצלחה.


כיצד לכתוב תצהיר חזק


דיוק: חשוב לוודא שהתצהיר מדויק ועובדתי.

פירוט: יש לתאר את כל הפרטים הרלוונטיים, כולל תאריכים, אירועים, תסמינים, טיפולים רפואיים ועוד.

קוהרנטיות: התצהיר צריך להיות כתוב בצורה ברורה, קולחת וקלה להבנה.

אמינות: חשוב שהתצהיר יהיה אמין ומשכנע.


טיפים נוספים

מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתביעות משרד הביטחון לפני כתיבת התצהיר.

ניתן להיעזר במסמכים רפואיים, חוות דעת רפואיות ותיעוד רלוונטי אחר.

חשוב לוודא שהתצהיר חתום בפני עורך דין.


לסיכום

התצהיר הוא נדבך חשוב בהליך הגשת תביעה (בקשה להכרה) למשרד הביטחון. תצהיר חזק ומנומק יכול להגדיל משמעותית את הסיכויים להכרה בפציעה או במחלה כתוצאה מהשירות הצבאי.


הערה

מידע נוסף על הגשת תביעות למשרד הביטחון ניתן למצוא באתר משרד הביטחון: https://www.mod.gov.il/Pages/default.aspx


לקריאה אודות הליך התביעהלקבלת ייעוץ משפטי מקצועי בנוגע להגשת תביעה למשרד הביטחון או ביטוח לאומי, צרו קשר עוד היום עם משרד עורכי הדין אלדד חרש.
 

.

 15 צפיות

コメント


bottom of page