top of page

נהגת ללא ביטוח או רישיון ועברת תאונה? יתכן שתוכל לתבוע בגין נזקי גוף אם נגרמו

נהיגה ללא ביטוח היא עבירה על החוק, עניין זה הוא קבוע ואין עליו עוררין. אך ישנם מקרים הדורשים בחינה פרטנית. מתי ניתן יהיה לתבוע גם ללא תעודת ביטוח? עורך הדין אלדד חרש מרחיב בנושא

אישה מחזיקה את הראש ליד מכונית לאחר תאונת דרכים


כל בעל רכב בישראל חייב בביטוח חובה על פי חוק, בהתאם להוראת "פקודת ביטוח רכב מנועי" (משנת 1970), אשר קובעת שאין לנהוג ברכב ללא תעודת ביטוח חובה בתוקף. תעודת ביטוח חובה יוצרת רשת הגנה כלכלית למימון נזק שנגרם לכל מי שנפגע מהרכב עקב תאונת דרכים. הפיצוי הניתן למעורבים בתאונה ניתן בהתאמה להיקף הנזק. יחד עם זאת, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד) שולל את הפיצוי במספר מצבים, וביניהם, נהיגה ללא ביטוח חובה בתוקף.


כאשר מדובר על תאונה שקרתה עם רכב או בין רכבים, שאחד מהם או שניהם לא היה מובטחים בביטוח חובה, יש להבחין קודם לכן בין נהג שהיה מודע לכך שביטוח הרכב אינו בתוקף לבין אדם אחר, שנסע ברכב - אך לא נהג בו. במקרים אלו - תעמוד לזכות הנוסע וכן לכל אדם אחר שנפגע מהרכב האפשרות לתבוע את "קרנית" (קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים).


"קרנית" היא גוף שהוקם בשנת 1975 על ידי המדינה כדי לתת מענה במקרים אלו ולהעניק פיצוי מהיר לנפגעים. תביעת הנזק המוגשת ל"קרנית" דומה לתביעה נגד חברת הביטוח של הרכב - אם היה מבוטח, ומוגשת בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. אם הנפגע מהתאונה הוא הנהג עצמו, והתאונה קרתה בין שני רכבים - הרי שהנהג יוכל לתבוע את חברת הביטוח של הרכב האחר בתאונה - כל עוד יוכיח את אשמת הנהג האחר ובמקרה זה מדבר בתביעה נזיקית "רגילה" שלא לפי חוק הפלת"ד.


מה קורה, כאשר אדם נהג ברכב ללא ביטוח וקרתה לו תאונה עצמית, את מי הוא יכול לתבוע במקרה זה?


"כאן מדובר במקרה בעייתי מאוד. אם הנהג ידע או שהיה עליו לדעת שהוא נוהג ברכב ללא ביטוח חובה - הוא לא זכאי לפיצוי עקב נזקי גוף".


האם נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף שוללת באופן אוטומטי את זכות הנהג הנפגע לתבוע פיצוי עקב נזקי הגוף, שנגרמו לו כתוצאה מתאונת הדרכים?


"אם רישיון הנהיגה לא היה בתוקף עקב אי-תשלום אגרה וטרם חלפה שנה ממועד פקיעתו, הרי שבמקרים אלו יוכל נהג הרכב לתבוע פיצוי עקב נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים. בתנאים אחרים הנושא מורכב יותר, ויש להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתביעות נזיקין".


האם ישנו חשש שהפיצוי יופחת עקב נהיגה ללא רישיון או עקב נהיגה ללא ביטוח חובה בתוקף?


אין פה עניין של אשמה או אשם תורם כפי שיש במקרים של תביעת נזיקין "רגילה", ולכן אין פה

למעשה עניין של הוכחת רשלנות של גוף או אדם אחר והפיצוי לא יופחת. במקרה זה, ניתן יהיה לתבוע על פי מספר ראשי נזק שונים, כאשר במקרה של תאונת דרכים חלק מהפיצוי מוגבל לתקרה מסוימת.


ניתן לתבוע פיצוי עבור הפסדי השכר שנגרמו, אבדן כושר השתכרות והפסדי פנסיה. כמו כן, ניתן לתבוע פיצוי עבור ההוצאות הרפואיות, כאב וסבל, שירותי סיעוד ועוד. במקרים של נכות קשה, ניתן אף לתבוע פיצוי עבור העלויות הנובעות מהתאמת מרחב המגורים למצב הנכות שנוצר כתוצאה מהתאונה ושימוש בעזרים רפואיים. יש לציין שגובה הפיצוי עצמו נקבע בהתאם למאפייני התובע כמו גילו, שכרו לפני התאונה, העבודה בה עבד והשפעת התאונה על עבודתו בעתיד.


לסיכומו של עניין, ביטוח חובה אינו בגדר המלצה וקרנית אינה הפתרון לכל מצב בו לא היה ביטוח חובה בתוקף. מי שעובר על החוק צריך לדעת שיש לכך השלכות. במקרה של תאונות דרכים, הרי שמדובר על השלכות כבדות משקל ויקרות עד מאוד.


אל תשחקו עם ענייני הביטוח והימנעו ממצב בו אתם נוהגים ללא ביטוח. בדקו היטב את הביטוח כאשר אתם נוהגים על רכב של אדם אחר, דאגו לחדש את רישיון הנהיגה במועד, ואם הייתם מעורבים בתאונת דרכים - התייעצו עם עורך דין המתמחה בנושא ויוכל לייצג אתכם בכל הקשור לתביעת הנזיקין.


20 צפיות

תגובות


bottom of page