top of page

עורך דין משרד הביטחון: הסכנות במתן הצהרות שקריות למשרד הביטחון וביטוח לאומי


משרד הביטחון, הקריה, תל אביב

הסכנות במתן הצהרות שקריות למשרד הביטחון וביטוח לאומי: מה חשוב לדעת?


הגשת תביעה נגד משרד הביטחון או ביטוח לאומי עקב נזק גוף שנגרם בשירות הצבאי או כתוצאה מפעולת איבה, היא הליך מורכב ורגיש.

חשוב להדגיש כי מתן הצהרות שקריות, בין אם במזיד או בשוגג, עלול להוביל להשלכות חמורות הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי.

במאמר זה אסקור את הסכנות הכרוכות במתן הצהרות שקריות:

עבירה פלילית

מתן הצהרה שיקרית בכתב או בעל פה, תוך ידיעה שהיא אינה נכונה, מהווה עבירה פלילית על פי חוק העונשין. עבירה זו עלולה להוביל להטלת קנסות כבדים ואף למאסר בפועל.


שלילת זכויות

הגשת תביעה המבוססת על הצהרות שקריות עלולה להוביל לשלילת זכויות, הן מצד משרד הביטחון והן מצד ביטוח לאומי. ביטול קצבאות, פיצויים, ואף ביטול הכרה בנכות עלולים להיגרם כתוצאה מכך.


פגיעה בשם הטוב

הוכחת מתן הצהרות שקריות עלולה לפגוע קשות בשמו הטוב של האדם, הן במישור האישי והן במישור המקצועי.

פגיעה באמון

מתן הצהרות שקריות פוגע באמון הגורמים המוסמכים, הן משרד הביטחון והן ביטוח לאומי, ובכך מקשה על אנשים אחרים שזקוקים באמת לסיוע, לקבל אותו.


טיפים חשובים


הקפדה על דיוק ואמת: חשוב להקפיד על דיוק ואמת בכל הצהרה או דיווח שמוגשים למשרד הביטחון או ביטוח לאומי.

התייעצות עם עורך דין: מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום טרם הגשת תביעה. עורך דין יוכל לסייע לכם להגיש את התביעה בצורה נכונה ומקצועית, תוך הקפדה על דיווח מדויק ואמיתי של כל הפרטים.

הימנעות מניסוחים מטעים: יש להימנע מניסוחים מטעים או לא ברורים, וכן מלהציג עובדות שאינן נכונות.

מודעות להשלכות: חשוב להיות מודעים להשלכות החמורות של מתן הצהרות שקריות, הן במישור הפלילי

והן במישור האזרחי.


לסיכום

מתן הצהרות שקריות למשרד הביטחון או ביטוח לאומי עלול להוביל להשלכות חמורות.

חשוב להקפיד על דיוק ואמת בכל הצהרה או דיווח, ולשקול להיוועץ עם עורך דין מומחה טרם נקיטת כל צעד משפטי.


לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי בנוגע להגשת תביעה למשרד הביטחון או ביטוח לאומי, צרו קשר עוד היום עם משרד עורכי הדין אלדד חרש.


קישורים:

אתר משרד הביטחון: https://www.mod.gov.il

אתר ביטוח לאומי: https://www.btl.gov.il


 

.

 7 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page