top of page

עורך דין משרד הביטחון: תביעה להחמרת מצב או ערעור על החלטת ועדה רפואית?חייל קרבי

לאחר קבלת החלטה בוועדה רפואית, נותרו לכם שתי אפשרויות עיקריות: ערעור על ההחלטה או הגשת תביעה להחמרת מצב. שתי האפשרויות נועדו לסייע לכם לקבל את הפיצויים המגיעים לכם, אך הן שונות במהותן ובדרך הביצוע.

 

ערעור על החלטת ועדה רפואית

 

הגשת ערעור: מתאים כאשר אתם סבורים שהוועדה טעתה בקביעת אחוזי הנכות.

תהליך: הערעור מוגש לוועדה רפואית עליונה, הבודקת את התיק הרפואי שלכם ואת טענותיכם.

מטרה: לשכנע את הוועדה העליונה לקבוע אחוזי נכות גבוהים יותר.

תביעה להחמרת מצב רפואי

 

הגשת תביעה להחמרת מצב מתאימה כאשר מצבכם הרפואי החמיר מאז קביעת הוועדה הראשונה ובתנאי שחלפה חצי שנה מאז ההחלטה.

תהליך: הגשת תביעה חדשה, המציגה את הראיות הרפואיות המעידות על ההחמרה.

מטרה: לקבל הכרה בנכות גבוהה יותר, בהתאם למצבכם הרפואי הנוכחי.

 

התייעצות עם עורך דין מומחה


עורך דין מנוסה יסייע לכם לבחור את הדרך הנכונה בהתאם לנסיבות המקרה.

הכנת תיק רפואי חזק: חשוב לאסוף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים המעידים על מצבכם.

הגשת תביעה או ערעור מנומקים היטב: ודאו שהתביעה או הערעור שלכם מנוסחים בצורה מקצועית וברורה, תוך הדגשת מצבכם או ההחמרה במצבכם.

 

 

 

 

.

 4 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page