top of page

תאונת עבודה, מהי?


בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, תאונת עבודה הינה תאונה אשר אירעה לאדם תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו. קיימים שני סוגי פגיעה נוספים המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי כפגיעה בעבודה, והם מחלת מקצוע ומיקרוטראומה, אשר להם אייחד מאמרים נפרדים.

פועל בניין שנפגע בתאונת עבודה שוכב על הקרקע ומקבל טיפול רפואי

על הקשר בין תאונת עבודה והשירות הצבאי, תוכלו לקרוא במאמר בעניין פציעת אנשי קבע ואנשי כוחות הביטחון האחרים: תביעה של חייל בשירות קבע שנפגע בפעילות שאינה מבצעית אדם הנפגע בתאונת עבודה יכול, בהתאם לאופי התאונה, לתבוע מספר גורמים שונים: המוסד לביטוח לאומי, ביטוח פרטי שרכש (כמו ביטוח תאונות אישיות) ואת המעביד וחברת הביטוח של המעביד. את התביעה ניתן להגיש נגד כל הגורמים האמורים במקביל.

על מנת שאירוע מסוים יוכר כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, יש צורך בקיומם של התנאים הבאים: מדובר באירוע תאונתי; האירוע אירע תוך כדי העבודה; האירוע אירע עקב העבודה.

האירוע התאונתי הנו אירוע חריג אשר אירע לעובד במהלך עבודתו. קיימים מקרים רבים ומגוונים אשר יהיו בגדר אירוע תאונתי, כמו למשל, תאונת דרכים במהלך העבודה (לסוג תאונה מיוחד זה אייחד מאמר נפרד), פגיעה כתוצאה, מנפילה בעבודה, פגיעה ממכונה כלשהי במהלך העבודה, ואפילו אירוע לבבי או שבץ מוחי.

על העובד הטוען כי אירעה לו תאונת עבודה, להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין אותו אירוע חריג אשר אירע לו בעבודה, לבין הפגיעה הגופנית או הנפשית ממנה הוא סובל. מכאן נובעת הדרישה כי על מנת שהתאונה תוכר כתאונת עבודה, יש צורך כי התאונה תהיה תוך כדי ועקב עבודתו של הנפגע. חוק הביטוח הלאומי קובע כי תאונה שאירעה לעובד שכיר במהלך עבודתו, חזקה שאירעה לעובד עקב עבודתו. חזקה זו ניתנת לסתירה ובמקרה זה עובר נטל ההוכחה למוסד לביטוח לאומי.

תאונה עשויה להיות מוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה, גם כאשר התרחשה בדרך אל העבודה או בדרך מן העבודה, כל עוד לא ביצע העובד סטיה של ממש מהדרך הרגילה לעבודתו או ממנה.

התביעה למוסד לביטוח לאומי מוגשת לצורך הכרה בתאונה כתאונת עבודה ועקב כך תשלום עבור ימי מחלה שנגרמו לעובד עקב התאונה (75% מן השכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לתאונה לתקופה בת 91 יום לכל היותר). תשלום זה נקרא "דמי פגיעה". כמו כן, יכול העובד להגיש תביעה לנכות ובמקרה כזה תיקבע נכותו (ומתוך כך זכאותו לגמלה) על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

תביעה כנגד המעביד תוגש לבית המשפט במקרים בהם התאונה אירעה עקב רשלנותו של המעביד. בניגוד לתביעה נגד המוסד לביטוח לאומי, בה, באופן עקרוני, אין חשיבות לגורם האשם בתאונה, על העובד התובע את מעבידו בשל תאונת עבודה, להוכיח קיום רשלנות מצד מעבידו.

13 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page