top of page

פעוטה, שער ברזל וחברת ביטוח


קטינה קיבלה פיצוי בסך 65,000 ₪ עקב פגיעה משער ברזל אשר נפל עליה.


בשנת 2010 יצאה פעוטה בת שנה וחצי יחד עם אחותה בת התשע לטיול בסמוך לביתן. הילדות חלפו ליד סופרמרקט אשר היה בשיפוצים באותה העת. לפתע, נפל על ראשה של הפעוטה שער ברזל כבד אשר הונח במקום ללא השגחה. רק בדרך נס לא אירע אסון כבד ולפעוטה נגרמה צלקת מזערית וכמעט בלתי נראית על מצחה בגובה קו השיער.

הורי הפעוטה פנו לחברת הביטוח של הסופרמרקט באמצעות עו"ד, וחברת הביטוח הציעה לסיים את העניין בפיצוי בסך 2,000 ₪. לטענת חברת הביטוח, מדובר היה בנזק קטן, כאשר ההורים הם האשמים בקרות התאונה, מאחר שלא השגיחו על בתם כראוי והתירו לה לצאת מן הבית ללא השגחת מבוגר.מסיבות השמורות עמם, פנו הורי הפעוטה למשרדי. לאחר מו"מ ארוך מול חברת הביטוח, ומשחברת הביטוח עמדה על טענותיה, הוגשה תביעה לבית המשפט. משלא ניתן לזקוף לחובת הקטינה אשם תורם, הוגשה נגד ההורים תביעת צד ג'. תביעה זו משמעותה כי ככל שבית המשפט יחייב את חברת הביטוח בתשלום פיצוי לקטינה, וככל שימצא לנכון להטיל על ההורים עצמם חבות לקרות התאונה, יהא על ההורים לשלם לחברת הביטוח את סכום הפיצוי.

כבוד השופט המלומד עידו רוזין מבית משפט השלום בבאר שבע, בחן את טענות הצדדים והמליץ לצדדים להתפשר, כך שחברת הביטוח תפצה את הקטינה בסך 65,000 ₪ והודעת צד ג' נגד ההורים תמחק. הצדדים הסכימו להמלצת בית המשפט. ובא לציון גואל!חברות הביטוח מנסות את מזלן חדשות לבקרים ואינן ששות לפתוח את ארנקן ולהעניק לנפגע את הפיצוי המגיע לו. אין בלבי ספק כי הורים אחרים אשר לא היו פונים לעזרה מקצועית היו נעתרים להצעת חברת הביטוח לפצות את הקטינה בסכום המגוחך של 2,000 ₪.

#ביטוח #רשלנות #קטינים
18 צפיות
bottom of page