top of page

7 טיפים: כך תתמודדו בהצלחה עם חוקר הביטוח


חוקר פרטי

חברות הביטוח מערימות קשיים על המבוטחים עד קבלת הפיצוי, ולעתים קרובות שולחות חוקר מטעמן, על מנת לברר אם יש ממש בטענות המבוטח. חשוב לזכור כי על אף שחקירות מלאות ומקיפות מתקיימות בעיקר בתביעות בהן פוטנציאל הפיצוי הנו גבוה, הדבר קורה אף בתביעות ביטוח "קטנות" בהן פוטנציאל הפיצוי נמוך.

בהתאם לפסיקת בתי המשפט וחוק חוזה הביטוח, עלול המבוטח (או המוטב) להפסיד את תגמולי הביטוח במקרה בו מסר לחברת הביטוח עובדות שאינן נכונות "בכוונת מרמה". פעמים רבות קורה כי בית המשפט מזהה "כוונת מרמה" מצד המבוטח עקב התנהלותו מול חוקר הביטוח.

1. לשתף פעולה או לא? בהתאם לחוק, על המבוטח לשתף פעולה עם חברת הביטוח ולסייע לה בבירור התביעה. כאשר מבוטח מיוצג על ידי עו"ד, כדאי ומומלץ להתייעץ עם עוה"ד טרם השיחה עם חוקר הביטוח ובמקרים מסוימים אף לדרוש כי החקירה תערך בנוכחות עוה"ד. המלצתי הגורפת ללקוחות המשרד היא לסרב לשוחח עם חוקר מטעם חברת הביטוח ואפילו לא לאפשר לו להכנס אל ביתם. גם אם הלקוח בטוח בצדקתו וסבור כי אין לו מה להסתיר, יש לזכור כי הוא עלול להיכשל בלשונו וכל דבר אשר יאמר לחוקר עשוי לשמש נגדו ולהביא לדחיית התביעה. כאשר אדם מיוצג על ידי עו"ד, חל איסור על חברת הביטוח לפנות אליו ישירות ואיסור זה חל גם על חוקר מטעמה. בפועל, חלק מחברות הביטוח מנסות את מזלן והחוקר נשלח אל המבוטח מבלי להודיע על כך לעוה"ד.

2. חקירה גלויה וסמויה החקירות עשויות להיות גלויות (שיחה עם המבוטח) או סמויות. דעו כי לאחר פניה לחברת הביטוח בדרישה לקבלת תגמולים, אתם עשויים להיות נתונים בחקירה אף מבלי לדעת זאת, ועליכם לשקול את התנהלותכם. פעמים רבות חוקר הביטוח מתשאל את סביבתו הקרובה של המבוטח. כדאי לזכור שחל איסור חמור על חוקר הביטוח לתשאל קטינים שלא בנוכחות הוריהם או באישורם.

3. החוקר הטוב והחוקר הרע מבוטחים רבים טועים ונופלים ב"פח האדיבות" של חוקר הביטוח, אשר מציג עצמו כמי שבא לסייע להם בקבלת הפיצוי במהירות (כמובן שההיפך הוא הנכון). לעתים, מנסים חוקרי הביטוח להרתיע את המבוטח בטענה כי אם לא ישתף עמם פעולה מיידית, תביעתו תידחה. ככלל, נסו לא להתרגש יתר על המידה במהלך שיחה עם חוקר הביטוח וחשבו בקור רוח. 4. תשובות מדויקות וקצרות חוקרי הביטוח יודעים היטב מה עליהם לבדוק ומה עליהם להציג לחברת הביטוח על מנת שזו האחרונה תפצה את המבוטח בפיצוי נמוך או שלא תפצה אותו כלל. לכל שאלה המוצגת למבוטח יש סיבה ומטרה ברורה. במקרה בו הנכם משוחחים עם חוקר הביטוח, יש לענות בקצרה ולהימנע מציון עובדות שאינן ודאיות. מוטב לומר כי אינכם יודעים מה אירע בדיוק מאשר למסור עובדות שאינן נכונות. חוקר הביטוח אף יכול לקבל מידע רב מהתבוננות בלבד ועוד טרם שאל את המבוטח ולו שאלה אחת (למשל, התרשמות מרמת החיים של המבוטח).

5. מקליטים אתכם, הקליטו גם אתם חוקרי הביטוח מקליטים את השיחות עם המבוטח (גם את שיחות הטלפון), אולם הדבר יכול להתבצע גם על ידי המבוטח, ומומלץ למבוטח להקליט את השיחה עם חוקר הביטוח. לעתים מוגשים לבית המשפט תמלילי שיחות אשר אינם תואמים את הדברים אשר נאמרו בפועל בשיחה, או שקשה להבין מי הדובר בהקלטה.

6. התנהלות זהירה ברשתות חברתיות חוקרי הביטוח נוהגים אף לעשות שימוש ברשת האינטרנט על מנת לקבל מידע אודות המבוטח. המידע אותו ניתן להשיג בקלות באמצעות הרשתות החברתיות עשוי להיות בעל ערך לחברת הביטוח ועל כן יש להיזהר מפרסומים ברשתות החברתיות במהלך בירור התביעה. כך לדוגמא, מבוטח אשר טוען כי הוא שרוי בדיכאון אך העלה לרשת החברתית תמונות בהן הוא נראה מחויך ומאושר, עשוי להחליש מאוד את טענותיו, וזאת על אף שברור כי גם אדם הסובל מדיכאון יכול בהחלט לחייך ולהיות מאושר למראית עין.

7. בקשו רישיון מותר ורצוי לדרוש מחוקר הביטוח להציג את הרישיון שלו ואף ניתן לצלם אותו. חל איסור חמור על הפעלת חוקר ביטוח ללא רישיון והדבר יביא לפסילת החקירה בבית המשפט.

174 צפיות
bottom of page