top of page

7 עצות זהב להתנהגות במקרה של תאונת דרכים


גבר יושב ליד הרכב לאחר תאונת דרכים

תאונות הדרכים הנן מהתאונות השכיחות ביותר בישראל, וכל אחד מאתנו עלול למצוא עצמו, חלילה, מעורב בתאונת דרכים. במאמר זה אתייחס לתאונות דרכים עם נפגעים, ואמליץ לכם כיצד לנהוג במצב שכזה.

1. התרחקו מסכנה והזמינו משטרה

ראשית, במקרה שנקלעתם לתאונת דרכים, נסו להירגע עד כמה שאפשר ואל תפעלו בפזיזות אשר עלולה לסכן את חייכם. השתדלו להתרחק ממקומות מסוכנים והזמינו בהקדם משטרה ואמבולנס למקום התאונה. שימו לב, נהג המעורב בתאונת דרכים בה נגרם לאדם נזק גוף, מחויב לדווח על כך למשטרה.

2. עדים וראיות

בקשו מהנהגים המעורבים בתאונה את פרטיהם: שם, מס' טלפון, כתובת ופרטי הביטוח. כמו כן, רשמו את מס' הרישוי של כלי הרכב המעורבים. ככל שהדבר אפשרי, צלמו את כלי הרכב המעורבים בתאונה ואת מקומות הפגיעה. הדבר חשוב בעיקר לתביעות בגין נזקי רכוש, אולם עשוי בהחלט לסייע לתביעת נזקי גוף, שהרי מדובר בראיה לקרות התאונה ולחומרתה. כמו כן, בקשו פרטים מעדים אשר ראו את התאונה (ככל שיש כאלה).

3. פנו לקבלת טיפול רפואי

לעתים קרובות מגיעים למשרדי אנשים אשר לא פנו מיידית לטיפול רפואי למרות שנפגעו בתאונת דרכים. התיעוד הרפואי הראשוני לאחר התאונה הנו קריטי לניהול התיק ואף עשוי להשפיע על גובה הפיצוי. לעתים, קורה שאדם אשר נפגע בתאונת דרכים אינו חש כאב מיד לאחר התאונה וסבור כי אינו זקוק לטיפול רפואי. הבעיה מתעוררת כאשר לאחר יום או יומיים מופיעים כאבים המעידים על פגיעה חמורה יותר מכפי שהיה נדמה לנפגע בהתחלה. על כן, כדאי להבדק על ידי גורם רפואי מיד לאחר תאונת דרכים.

4. פרטים מדויקים לצוות הרפואי

בעת הבדיקה הרפואית תארו את אירוע התאונה בפירוט והסבירו לצוות הרפואי היכן נפגעתם וממה אתם סובלים. כדאי לוודא כי דבריכם נרשמו במלואם. הצוות הרפואי אמון על הטיפול בנפגע והנושא המשפטי אינו בראש מעייניו בעת הטיפול. במידה שפרטי המקרה לא נרשמו כיאות, עשויות להתעורר בעיות בשלב מאוחר יותר לאחר הגשת תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף.

5. אישור המשטרה על קרות התאונה

פנו למשטרה לתחנת המשטרה לצורך מתן עדות על אירוע התאונה. עליכם להצטייד במסמכים הרפואיים הראשונים, תעודת ביטוח חובה של הרכב בו הייתם בעת התאונה, רישיון הרכב ורישיון הנהיגה. בתחנת המשטרה תקבלו אישור על עצם התרחשות התאונה (לעתים נשלח בדואר). אישור זה נחוץ להמשך הטיפול המשפטי וקבלת הפיצוי.

6. המשך טיפול רפואי במידת הצורך

פעלו בהתאם להמלצת הגורמים הרפואיים. ככל שהפגיעה בתאונה מצריכה המשך טיפול רפואי או מעקב, הקפידו על כך. מלבד השמירה על בריאותכם, תהא לדבר השפעה על גובה הפיצוי הכספי. כדאי לקבל העתק ולשמור על מלוא המסמכים הרפואיים שהופקו בקשר לתאונה.

7. התייעצו עם מומחה

בכל מקרה של תאונה הקשורה לרכב, מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום. עוה"ד יאבחן את המקרה ויבדוק אם מדובר בתאונת דרכים כהגדרתה בחוק. לעתים, אירוע אשר אינו נתפס כתאונת דרכים בעיני אדם מן הישוב, יהווה "תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק ויזכה את הנפגעים בפיצוי.

199 צפיות
bottom of page